Digitale medier og teknik

 MichaelD
FBTUs hjemmeside
http://fbtu.dk/
FBTU på facebook
https://www.facebook.com/FynsBordTennisUnion/
Michael Demant
tlf. 29 65 57 26
mail: michaeldemant41@gmail.com
 danK_fbtu
FBTUs IT-konsulent
Dan Knudsen
tlf: 22 45 00 90
mail: dgk@get2net.dk
Design og oprettelse af den nye hjemmeside 2016.
Har været IT-konsulent for FBTU siden ca. 2006.