FM Top-ti oversigt

FM – “TOP-OVER-10” + AKTIVE FYNSKE MESTRE
Antal mesterskaber pr. 21/3 2018

Vindere i 2017 er markeret med fed skrift.

Charlotte (Gjeding) Polk 44
Carsten Jacobsen 22
Benny Jensen 22
Gertrud Gregers (Larsen) Kjeldsen 18
Minna Henriksen 18
Mette Nielsen 12
Anne Mette Sørensen 12
Arne Høj 11
Tove Andersen 10
Jonna G. Sørensen 10
Ulrik Stein 9
Gitte Sindbjerg 9
Mogens Sonnichsen 8
Mads P. Jannings 8
Lene Friis 7
Rasmus Klein-Døssing 7
John Iversen 7
Søren Jacobsen 7
Allan Bentsen 7
Jørgen B. Jensen 7
Asger Rasmussen 6
Nicolai Henriksen 5
Gert Ellegaard 5
Jesper Hansen 5
Carsten Egeholt 5
Rikke Milling 5
Poul Sørensen 5
Inge H. (Pedersen) Rasmussen 5
Tonny D. (Jensen) Gjøl 4
Elmer Hansen 3
Jesper Valentin 3
Knud Brunbjerg 3
Søren Havlit 3
Jeanette Jørgensen 3
Ole B. Jensen 2
Nikolaj Ilsøe Jensen 2
Frederik Dalager 2
Kirsten Hechmann 2
Charlotte Hundebøll 2
Morten Eriksen 2
Martin Christensen 2
Malene Nicolaisen 2
Jim Svenssen 2
Inge Bentsen 2
Morten Hyrup Rasmussen 2
Jens Klein-Døssing 1
Kim Jensen 1
Simon S. Nielsen 1
Andy Mariano Pereira Diez 1
Ruben S. Jensen, OB 1
Britta Behm 1
Flemming Hansen 1
Søren Jensen 1
Søren Storm 1
Thorsten Hævdholm 1
Mette Pedersen 1
Henrik Klestrup Hansen 1
Irene Nim Hansen 1
Lone Madsen 1
Christian Granhøj 1

Evt. fejl på listen bedes meddelt FBTU’s sekretariat. mailto:FBTU@vip.cybercity.dk