FBTU repr.mødeIndkaldelse til FBTUs repr. møde 30/4 2018: Repræsentantskabsmøde-indkald-18

Dagsorden: Dagsorden

Beretninger: Beretninger2018

Forslag til behandling: Forslag2018repr