Dispensationer, sager m.m.

2019-20


2018-19
2019.01.25 BTK Triton får forlænget sin dispensation med brug af Wiliam Møhring i FBTU´s ungdomsrækker, samtidig med at han spiller Drengedivision.


2017-18
25/9 Triton får dispensation til at kunne bruge drenge divisions spillerne Simon Vonebjerg og Benjamin Markvardsen som reserver på hold i serie 3. Dispensationen gælder i første omgang frem til jul – og slutter efter første halvsæson.
I anden halvsæson spiller de i serie 2. De kan spille reserve efter de regler, der gælder for seniorspillere.

Følgende spiller får dispensation til at deltage i holdturneringen fra sæsonstarten selv om klubskifte (A/B-licens)ikke har været på plads pr. 15/9 2017:
8/10 Fjordager: Dennis Witt, Sebastian Frejo
BBB: Sune Guldbrandsen
Skårup: Mikkel Christensen
12/10 Kerteminde: Tonny Huynh, Lukas Munk
30/10 Tved: Andreas Have Johansen

12/11 OB bruger Markus Munk ulovligt på hold 4. Han var stadig spiller på hold 3 I følge reglerne I § 10 B.

14/11 Faaborg trækker sit hold i FS. Lars Højlyng, Vincent Højlyng og Hans Rohde kan ikke bruges på lavere hold. Rene Larsen, som har været brugt som spiller 1 gang, kan bruges på hold 2 efter 1/1 2018.

15/11 OB får dispensation til at kunne bruge ungdomsspilleren Kresten Christensen som reserver på hold i serie 2.

26/11 Vincent Højlyng har foretaget klubskifte til Triton. Vincent er spilleberettiget for klubben fra 18/1 2018.

18/1 Fjordager trækker sit hold i Fynsserien. Holdets spillere i holdets sidste kamp (Søren Kromann, Dennis Witt og Lars Gemahl) kan ikke benyttes på hold i den resterende del af sæsonen.

24/1 Triton bruger ulovligt Flemming Hansen som reserve på hold 3 – har over 75 point mere end den spiller, han er reserve for.

8/4 Ejby protesterer over, at de to trukne hold i Fynsserien ( Faaborg og Fjordager) er nedrykket til serie 1 – Ejby mener, ar de skal helt udelukkes fra turneringen.
– 11/4 FBTUs turneringsudvalg afviser protesten.
– 12/4 Ejby anker FBTUs turneringsudvalgs afgørelse til FBTUs Appeludvalg.
– 24/4 FBTUs Appeludvalg afviser anken.
– 24/4 Ejby anker FBTUs Appeludvalgs afgørelse til DBTUs Appeludvalg.