Kørestolsregler

SPECIELLE KØRESTOLSREGLER – i henhold til DHIF’s regler.

  1. Idrætsregler.
    4.1 Der spilles efter de til enhver tid gældende regler hos DBTU, dog med følgende undtagelser:

Siddende spillere skal spille fra en kørestol, og skal have fødderne placeret på fodstøtterne under hele kampen.
Det er ikke tilladt en siddende spiller at hæve sig fra pude.

4.2 Der serves efter de for DBTU gældende serveregler. Der kan undtagelsesvis ses bort fra den af DBTU foreskrevne servemetode, hvis dette ikke er muligt på grund af et fysisk handicap, dog skal der gøres opmærksom på dette før kampen til dommeren og modspilleren.
I siddende single skal bolden forlade modstanderens baglinje og må ikke hoppe ud over sidelinjerne, uanset hvor mange gange den hopper på bordet. Hvis bolden ikke når ud over  baglinjen og derved stopper på bordet eller hopper tilbage på serverens side af nettet, betragtes denne bold som ombold. Hvis dommeren skønner, at der er tale om ombold, og dømmer dette, skal der serves om, selvom der er blevet returneret på serven.
Hvis en stående spiller møder en siddende spiller, anvendes servereglerne for de siddende.
I siddende double skal spillernes stole befinde sig på hver side af midterlinjens forlængelse. Spillernes placering og serverækkefølge sker efter normalt gældende regler. Dog skal siddende ikke skiftes til at returnere bolden.

2.8.3 i ITTF handbook
In doubles, when at leas tone player of a pair in a wheelchair due to a physical disability, the server shall first make a service, the receiver shall then make a return but thereafter either player of the disabled pair may make returns. However, no part of a player’s wheelchair nor a foot of a standing player of this pair shall protrude beyond the imaginary extension of the centre line of the table. If it does, the umpire shall award the point to the opposing pair.