Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 10. oktober 2016.

Deltagere i møde nr. 3: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben Pedersen (TP), Birger Markmann (BM) og Ulrik Pedersen (UP).  Afbud: Søren Kromann (SK).

 

Dagsorden:

 

  1. Jubilæum

FBTU fylder 75 år tirsdag den 27. februar 2018. Planerne går på en reception med efterfølgende spisning for inviterede / tilmeldte. UP kontakter Albani inden næste møde. Vi skal finde lokale af passende størrelse. Måske er der bordtenniskræfter i underholdningsbranchen, vi kan trække på.

 

  1. Børnehjælpsdag

Vi har fået tilbud om at kunne tjene penge på salg af lodsedler. Opgaven passer bedre til klubberne, der også har fået tilbuddet.

 

  1. Sandpapir ping pong

Kunne der laves et indslag til jubilæum?

 

  1. Repræsentant til DBTU

FBTU siger ja, tak til Peter Stillings tilbud om at repræsentere lokalunionerne i DBTUs bestyrelse.

 

  1. FM

Formandens klare mål er, at vi i 2017 skal over 200 deltagere. JPB kontakter Langeskov om behov for møde. Priser fastholdes. Indbydelse skal være klar midt i november.

 

  1. Eventuelt

Henrik Vonebjerg har sendt et debatindlæg vedr. ændringer i forhold omkring pointstævner. Indlægget kunne med mindre ændringer være velegnet til hjemmesiden. JPB tager en snak med Henrik om dette.

Pigestævne afholdt med 9 deltagere.

12 fynske spillere deltager i DBTU-samlingen i efteråret. Claus Arnsbæk træner mandag, Rasmus tirsdag og onsdag.

 

Næste møde mandag den 7. november kl. 14.00 i Kulturmaskinen..

 

Referent: Jens Povl Barkler