Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 15. august 2016.

Deltagere i møde nr. 1 : Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben Pedersen (TP), Søren Kromann (SK) og Birger Markmann (BM) og Ulrik Pedersen (UP). Gæst: Dan Knudsen.
Dagsorden:
1. Hjemmeside
Dan, der har udarbejdet den nye hjemmeside, deltog i mødet. Han er ikke helt tilfreds med forsiden, hvor bl.a. annoncer kunne pynte. UP er måske tæt på aftaler om et par stykker. Adresser på bestyrelse / udvalgsmedlemmer fjernes. De bruges ikke til noget længere.
Flere har haft problemer med at få dannet login. Dan sender udførlig forklaring.
Dan deltager også på det kommende møde, hvor siden offentliggøres.
2. Bordtennisskole
BT-skolen af afviklet med succes. Der deltog 40 spillere – heraf 5 piger. Birger evaluerer med Thomas fra Korup. DBTU har været med på sidelinjen. Der er et mindre overskud på lejren, som fordeles mellem Korup og FBTU.
3. Pointstævner
Turneringsudvalget ser på, om der skal ske ændringer med hensyn til reglerne for afviklingen. Der er i øjeblikket fundet arr. til nogle af runderne: Hep, Nyborg og Triton (antagelig to). JPB forhører Årslev og Ejby. Odense Idrætshal er tvivlsom på de ledige datoer.
4. FBTUs nåle m.m.
Frem til jubilæet i 2018 fortsætter vi med uddeling som hidtil. Vi kan så bruge hjemmesiden til en undersøgelse af, om det skal fortsætter derefter.
5. Samarbejde med Odense Nord
Der er indledt et samarbejde, hvor Birger Markmann og Claus Arnsbæk står for instruktion af flygtninge og indvandrere i bordtennis to dage om ugen. Måske er der dygtige spillere blandt deltagerne? De henvises da til klubberne.
6. Tilskud til deltagelse i Em for årgang 2004+2005
Noah Hvid og Asbjørn Thomsen er udtaget. FBTU støtter dem med hver 1000 kr.
7. Ansøgning til FBTUs Venner
JPB sender ansøgning om 10.000 kr. da vi ikke fik søgt i sidste sæson.
8. Eventuelt
Intet at bemærke.
Næste møde tirsdag den 6. september kl. 18.30 i Bristol.
Referent: Jens Povl Barkler