Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 20. marts 2017

Deltagere i møde nr. 6: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben Pedersen (TP) og Ulrik Pedersen (UP).
Afbud: Birger Markmann (BM), Søren Kromann (SK).

Dagsorden:

 1. Jubilæum
  JPB har lavet en oversigt (fra Hædersbevisninger) over mulige personer at invitere til reception / jubilæumsfest (onsdag den 28/2 2018). Listen kan suppleres med personer fra ”fynske mestre”. Samarbejdspartere er også inde i billedet – også her fører vi evt. gæster på listen.

Hvornår skal vi starte på jubilæumsdagen – skal der være opvisningskamp / nostalgiturnering i Rosengårdshallen.
På storskærm kan vises sløjfe med navne / andet fra FBTUs 75 år.
Efter repræsentantskabsmødet sætter vi en dag / aften af til udelukkende at få styr på jubilæet.

2. Nåle / årets leder
Der er i øjeblikket flere kandidater. Vi afventer at der måske også kommer mulige emner fra klubberne.

 1. FBTUs repræsentantskabsmøde mandag den 24. april
  Der udsendes nu indkaldelse til mødet.
 2. Økonomi Kassereren meddeler, at økonomien fortsat er god. Kontakt til et par klubber, som meddeler, at de ikke længere ”eksisterer”. De har dog ikke meldt sig ud – hvad gør vi?
 3. FM 2018
  Det meddeles DBTU (JPB), at vi ønsker at afholde FM 2018 den 24.- 25. februar som en del af jubilæet.
 4. Borddepot JPB laver forslag til tekst om ønsket hjælp bordtransport.
 5. Eventuelt
  UP kontakter BTEX vedr. evt. anden sponsor.
  Økonomi / takster kan måske drøftes på møde om jubilæum.

Næste møde afholdes tirsdag den 11/4 kl. 16.30 hos Triton.

Referent: Jens Povl Barkler