Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 21. august 2017

Deltagere i møde nr. 1: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben Pedersen (TP), Søren Kromann (SK) og Ulrik Pedersen (UP).

 

Dagsorden:

 

  1. Jubilæum

Vi sender ansøgning til Albani-fonden om tilskud på 25.000 i forbindelse med jubilæet. TP laver ansøgning, der skal indsendes inden 1. oktober 2017. Albani kontakt med henblik på at få tildelt X antal kasser øl og/eller vand. UP er ”tovholder” i forbindelse med begge projekter.

På jubilæumsdagen er det planen at spille turnering / kampe med deltagelse af fynske koryfæer. JPB/UP tager kontakt. Omfanget af turnering/kampe er ikke fastsat, men vi skal nok bestræbe os på, at det ikke bliver så omfattende, at det bliver langtrukken.

Evt. gaver. Det overvejes at oprette en gavekonto hos BTEX og / eller FBTU.

 

  1. Økonomi

Takster for sæsonen 2017/18 blev fastsat til sammen beløb som i sidste sæson bortset fra startpenge til FM 2018. I anledning af75 års jubilæet er startpengene i alle rækker sat til 75 kr. + gebyr.

 

  1. Spilleudvalg

UP har deltaget i møde med spilleudvalget om budget for udvalget. Budgettet er på 20.000 med mulighed for efter ansøgning at udvide det med 10.000 kr.

 

  1. Sponsor

Aftalen med BTEX udløber efter denne sæson. UP undersøger vore muligheder for at få en bedre aftale med BTEX eller med en anden sponsor.

 

  1. Bordtennisskole

JPB sender regning til Korup på bordleje.

 

  1. Eventuelt

Terminsliste – første udgave – udsendes snart.

Som en konsekvens af en afsluttet Appelsag og deraf følgende samarbejdsproblemer i FBTU’s TU, kan Michael Demant ikke udfylde den resterende valgperiode af sit valg til FBTU’s TU og er derfor udtrådt af udvalget

Pointstævner i Sæsonen 2017-18 og “2 mands holdturneringen” efter den ordinære turnering er afsluttet vil han dog fortsat være organisator for.

Michael Demant vil fortsat være medlem af FBTU’s bestyrelse.

 

  1. Næste møde Mandag den 25. september kl. 19.00 på Kulturmaskinen.

 

Referent: Jens Povl Barkler