Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 30. januar 2017

Deltagere i møde nr. 5: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben Pedersen (TP), Søren Kromann (SK) og Ulrik Pedersen (UP). Afbud: Birger Markmann (BM).

 

Dagsorden:

 

  1. Jubilæum

Hvem skal vi invitere til jubilæumsreceptionen, der holdes i Tritons klubhus på dagen? JPB går på ”jagt” i arkiverne og kommer med et bud på det. TP laver et udkast til invitation.

Det blev drøftet, om der i forbindelse med jubilæet kan laves en ”nostalgikamp” med spillere, der sportsligt har sat Fyn på landkortet.

Jubilæum er et fast punkt på dagsordenen til de kommende møder.

 

  1. Søge fond til pigetræf

Der er i øjeblikket et pænt antal piger i de fynske klubber. En medvirkende årsag er antagelig de afholdte pigetræf. Vi vil gerne fastholde og udbygge antallet af piger i fynsk bordtennis. Her kan midler fra fonde komme ind i billedet. Carstensen Fonden blev nævnt. MD laver ansøgning.

 

  1. Uddannelse

Som et led i DBTUs uddannelsestiltag får FBTU nu et uddannelsesudvalg med Rasmus Klein-Døssing, som den uddannelsesansvarlige og med UP som medhjælper. Tiltaget starter i næste sæson.

 

  1. Økonomi
    Enkelte klubber mangler at betale kontingent. SK tager kontakt til dem. De væsentligste indtægter kommer i første del af sæsonen. De resterende udgifter i sæsonen forventes at kunne dækkes af de nuværende ”overskud”.

Vores forsikring i forbindelse med borddepotet er blevet justeret, så den passer til vort behov. Vi sparer i den kommende 5 års periode omkring 6000 kr.

 

  1. FM

I forbindelse med jubilæum i 2018 ville det være ønskeligt at FM kommer til at ligge tæt på jubilæumsdagen – og måske også, at det blev holdt

i Odense idrætshal. JPB undersøger mulighed for placering der og hører DBTU om det kan tillades med en termin, der ligger 14 dage efter den afsatte termin til lokale mesterskaber i februar.

JPB tager kontakt til Langeskov vedr. arrangement og placering.

Ros til Langeskov for et rigtig fint arrangement af sæsonens FM.

 

  1. Borddepot Skal tekst i forbindelsen med anvendelse af materiel fra borddepotet justeres, så det fremgår at vognmanden skal have hjælp fra FBTU/arrangør? JPB sender følgebrev til UP.

 

  1. Eventuelt

Afregning i forbindelse med FM afventer rettelse hos DBTU.

Næste møde omkring 1/3 aftales senere.
Referent: Jens Povl Barkler