Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 5. december 2016

Deltagere i møde nr. 4: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben Pedersen (TP), Søren Kromann (SK) og Ulrik Pedersen (UP). Afbud: Birger Markmann (BM).

Dagsorden:
 

  1. Jubilæum

UP har været i kontakt med Albani. Intet konkret aftalt på nuværende tidspunkt.

Der holdes en reception på dagen i Tritons klubhus. Her inviteres de fynske klubber, samarbejdspartnere, ”FBTU-personer” m.fl.

Kan jubilæumsugen gøres turneringsfri? Kan FM 2018 afholdes tæt på jubilæumsdagen og kan spillested for det første FM i 1943, Fyns Forum, genbruges?

Jubilæumsplatte?

 

  1. Ingen ansøgning om penge fra Fynske Bordtennis Venner

De fynske klubber har ikke benyttet sig af muligheden for at ansøge Fynske Bordtennis Venner om nogle af de penge, der blev stillet til rådighed. MD giver besked til Fynske Bordtennis Venner.

 

  1. Hjemmeside

Ønskeligt med større variation på forsiden. Kunne nyhederne puppe op? Flere bør bidrage med indlæg. Den kommende landskamp oplagt til siden, UP kommer med indlæg om FM. Den nye hjemmeside er meget nemmere at opdatere end den gamle.

 

  1. Økonomi Kassereren meddeler, at de fleste klubber har betalt kontingent og holdgebyr. Rykkere til de resterende. Udgifter på det seneste til bl.a. nye hjul til vogne til bander i Idrætshallen og til talentsamling i Jylland. Flere arrangører af pointstævner end tidligere beder om at få dækket udgifter til halleje. Det kan blive nødvendigt at sætte tilmeldingsgebyret op

 

  1. FM

Indbydelse udsendt og lagt på hjemmeside. Tilmelding åbnet.

 

  1. Borddepot Poul Erik Skælbæk har efterset alle bordene i Idrætshallen og repareret i den udstrækning, det lod sig gøre. Desværre kiksede kommunikationen omkring ekstra hjælpere. De få, der fik en ekstra arbejdsbyrde, får et gavekort til BTEX.

 

  1. Ledermøde i Odense 8/1 2017

UP deltager i mødet og har allerede nu flere ”fynske input”, men beder om, at også andre vil bidrage.

  1. Eventuelt

TP laver oplæg til nekrolog i forbindelse med Christian Foldagers død for kort tid siden.

 

Næste møde i januar aftales senere.

 

Referent: Jens Povl Barkler