Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 6. september 2016.

Deltagere i møde nr. 2 : Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben Pedersen (TP), Birger Markmann (BM) og Ulrik Pedersen (UP). Gæst: Dan Knudsen. Afbud: Søren Kromann (SK).
Dagsorden:
1. Senior træning – forespørgsel fra Lars Højlyng, Faaborg
God idé at afprøve det, men bestyrelsen vil dog ikke betale for et senior træningshold. Man kunne i stedet tænke sig samlinger i weekender, hvor spillerne ”splejser” om udgiften til en træner.
2. Sidste hånd på ny Hjemmeside
Siden er nu klar til udgivelse. Der er vigtigt, at forsiden bliver indbydende og med skiftende indhold. Det kunne være med: optakt til lokalopgør i 2. division mellem Triton og OB, video fra BT-skolen i Korup, andre nyheder fra bordtennisverdenen, optakt til stævner m.m.
Under menupunkterne ligger mere stationære oplysninger af forskellig art.
Facebook kan supplere hjemmesiden med ”her og nu”-oplysninger.
3. Sponsoraftaler
Vi er klar med annoncer på hjemmesiden fra Albani og BTE. UP har et par stykker mere i kikkerten. Alle bedes være opmærksomme på evt. andre.
4. Holdturneringer og pointstævner.
Indbydelse til holdturneringen udsendt. Turneringsstart 10. okt. for seniorer og 24. oktober for ungdom.
Der bliver 7 pointstævner. Det første i weekenden med små 30 deltagere.
Det første motioniststævne holdes 26. september hos OB.
5. Ansøgning til Vennerne
Vi har fået bevilliget de 10.000 kr, vi søgte om.
6. Carl E. Brandt legat
Der er endnu ikke kommet ansøgninger  – frist 1. oktober.
7. Facebook Fynske stævner
Et godt sted at reklamere for de fynske stævner – ikke mindst FM, hvor fremgangen fra i fjor gerne skulle fortsætte.
8. Eventuelt
MD nævnte et ønske om udvidelsen af rækker/kredse til 12 hold. Det skal i givet fald have klubbernes interesse på repr.mødet.
DBTU afholder miniseminar i Idrættens Hus onsdag den 12. oktober.
Næste møde mandag den 10. oktober kl. 15.30 i Kulturmaskinen..
Referent: Jens Povl Barkler