Måned: juni 2016

FBTUs repæsentantskabsmøde

På repræsentantskabsmødet den 25. april blev Søren Kromann, Fjordager, valgt som kasserer og Torben Pedersen, Allested, som næstformand.

Top