Pointstævner

Indbydelse til Pointstævner 2017/2018                                                                                                                         

Fyns Bordtennis Union inviterer ungdoms ”begyndere” og puslingespillere til pointstævner.

 

AFVIKLINGSFORM:

Stævnerne afvikles over op til 7 spillerunder. Ved første runde inddeles spillerne efter styrke i puljer med op til 7 spillere, og der spilles alle mod alle i puljerne. Ved efterfølgende runder rykker de bedst placerede så vidt muligt op, og de dårligst placere­de rykker så vidt muligt ned. Resultatliste offentliggøres efter hver runde på hjemmesiden og FB.

 

SPILLETERMINER:

Spilledag,  Tid  og Sted Seneste tilmelding
Søndag.   d. 24/09 – kl. 10 – Triton, Rødegårdsvej 200, Odense Søn. 17/09 2017
Søndag d. 29/10 – kl. 11.30 – Ejby Fre. 20/10 2017
Søndag d. 19/11 – kl. 10 – OB, Kasernehallen Fre. 10/11 2017
Lørdag  d. 09/12 – kl. 10 – HEP, Ringe Fre. 01/12 2017
Søndag     d. 21/01      – kl. 10 – ÅBC (Årslev) Fre. 12/01 2018
Lørdag     d. 17/03      – kl. 10 – HEP, Ringe Fre. 09/03 2018
Lørdag d. 21/04 – kl. 10 –  Odense idrætshal Hal 1 Fre. 13/04 2018

Bemærk, at licens skal løses senest på datoen for sidste tilmelding!

HVEM KAN DELTAGE:

Pointstævnerne er først og fremmest forbeholdt begyndere. Spillere, der har deltaget i pointstævner eller andre turneringer i 2016 eller tidligere betragtes ikke som begyndere og kan som hovedregel ikke være med.

Dog gælder følgende:

Puslinge:  Rating under 1051 ved første stævne kan deltage, spillere med første licens i 2017 kan have et højere ratingtal.

Yngre drenge:             Rating under 0976 ved første stævne kan deltage, spillere med første licens i 2017 kan have et højere ratingtal.

Drenge/pige:               Rating under 0951 ved første stævne kan deltage, spillere med første licens i 2017 kan have et højere ratingtal.

Hr./da. Junior:            Rating under 0951 ved første stævne kan deltage, spillere med første licens i 2017 kan have et højere ratingtal.

 

HVEM KAN IKKE DELTAGE:

Spillere, der ikke opfylder ovenstående, kan ikke deltage. Se liste her: Pointstævner 2017-18 – hvem kan deltage

Spillere, der har opfyldt reglerne, men inden sidste tilmelding til et pointstævne når OVER 1250 i rating, kan heller ikke deltage. Mister spilleren senere på sæsonen point og kommer UNDER 1251, kan spilleren igen deltage.

 

PRÆMIER:

Der er medaljer til de 2 bedst placere­de spillere i hver pulje i pointstævnerne.

Ved hvert pointstævne får spillerne et antal point – se hjemmesiden (www.FBTU.dk). Ved det sidste stævne er der en præmie til de tre spillere, der har opnået flest point sammenlagt ved sæsonens pointstævner. Det dårligste resultat for hver spiller tæller ikke med.

  1. Er der ved slutstillingen, efter sidste stævne flere spillere der har samme pointtal, vil det være:
  2. Vundne indbyrdes kampe i de forskellige runder
  3. Vundne indbyrdes sæt i de forskellige runder
  4. Bedste placering i sidste runde.

 

STARTPENGE:

Kr. 40,00 pr. deltagende spiller i pointstævner. Beløbet opkræves klubvis af FBTU efter hvert stævne. (Da der bliver opkrævet gebyrer for Halleje mange steder på Fyn er vi nødsaget til at hæve startpengene)

 

TILMELDING:

Tilmelding sker samlet for hver klub (helst via FBTUs hjemmeside – Pointstævne / Tilmelding online) eller i et regneark, der sendes med mail til: michaeldemant41@gmail.com. Spillerne skal være anført i styrkeorden med den stærkeste først.

 

PROGRAM:

Offentliggøres på hjemmesider og tilsendes pr. mail senest 5 dage før stævnet.

ØVRIGE OPLYSNINGER:

Fås hos Michael Demant tlf. 29 65 57 26 eller pr. mail.

 

Med venlig hilsen

FBTU