FBTUs takster

– gældende for 2018/19

Kørselsgodtg.
Ved udenbys arrangementer pr. km: statens billigste takst


Bordleje
Pr. bord pr. weekend i Odense Idrætshal     kr. 100,-
Pr. bord pr.  dag  i Odense Idrætshal            kr. 80,-
Pr. bord pr. weekend “ud af huset”               kr. 120
Pr. bord pr. dag “ud af huset”                        kr. 95
Pr. dommerbord                                               kr. 55,-
Pr. tælleapparat                                                kr. 45,-
Bander pr. vogn (ca 100 bander)                  kr. 350,-
Eftersynsgebyr (pr. bord )                              kr. 30,-
(transport af borde m.m. er for arr. regning)


Kontingent
Klubbens kontingent til FBTU                      kr. 500,-
Klubber med flere end 30 medl.                   kr. 750,-
Nye klubber i 2 år                                             kr. 250,-


Bøder
Udeblivelse fra turneringskamp                      kr. 200,-
‑       ‑     ‑  i sidste 3 runder                                kr. 300,-
Afbud til turneringskamp i sidste 3 runder    kr. 200,-
Udeblivelse fra holdstævne                                kr. 250,-
Afbud til holdstævne                                           kr. 150,-
Trækning af hold                                                  kr. 200,-
Gebyr ved rykkerskrivelse                                  kr. 100,-
Manglende indtastning af resultat                    kr. 100,- derefter 150, 200, …


Holdgebyr

Seniorhold  pr. spiller kr. 100     Ekstraturn.  kr. 70,-
Ungdomshold pr. spiller kr. 80   Ekstraturn. kr. 60,-

FM-startpenge
Ungdom: single 75                  double 75
Senior:     single 75                 double 75

Desuden mikro-gebyr på 10 kr.