Dispensationer, sager m.m. 2016/17

30/10 Christian L. Jensen har skiftet klub til Tommerup Idræt efter fristen den 15/9. Hans karantæne nedsættes til at gælde for kampe, der er fastsat til afvikling 18/11 eller tidligere. Han får dispensation til at spille i serie 4.

30/10 BBBs to ungdomshold spillede samme aften på hjemmebane i første runde. Uheldigvis kom de til at spille mod den forkerte modstander. Turneringsudvalget accepterer at fejlen rettes ved, at BBB 2 i kamp den 3/11 stiller med det hold, der fejlagtig spillede på hold 1 den 25/10.

7/1 Ungdomsspilleren Rolf Vejsig, Ejby har fået dispensation til at spille i serie 4.

29/1 Lasse Jespersen, Ejby, erklæres ulovlig i kamp i serie 2. Hans ratingtal ved sæsonstarten er 1958. Grænsen er 1950.

27/3 TU fastholder over for OB, at klubbens hold to hold (3 og 4) i serie 1 ikke kan rykke op, da OB 3 har meldt afbud til en kamp. Der henvises til § 21 stk. 8.
OB anker efterfølgende til FBTUs Appeludvalg, der afviser anken.
OB anker afgørelsen fra FBTUs Appeludvalg til DBTUs Appeludvalg. DBTUs Appeludvalg fastslår i mail den 10/5, at OB 4 ikke kan lastes for at OB 3 er udeblevet fra en kamp. OB 4 er derfor berettiget til at spille kval. kamp til Fynsserien.