Skifte bat under en kamp

Skifte bat under en kamp

Fra en af de faste overdommere ved stævner har vi fået dette svar på spørgsmål fra en fynsk klub:

 

Uden lige at kunne henvise til rette paragraf er det således:

Det bat man starter en individuel kamp med skal benyttes i hele kampen, medmindre det UFORSÆTLIGT kommer i en tilstand, der gør det ulovligt.

DVS hvis man eksempelvis smider med battet, slår det i bordet eller slår jeg selv med battet, og det beskadiges, betragtes det som en forsætlig handling. Hvis der loopes i kanten under et rally, betragtes det som oftest som uforsætligt.

Hvis hændelsen er uforsætlig kan battet skiftes til eget reservebat, hvis det er umiddelbart tilgængelig, ellers skal man spille med det første bat man bliver tilbudt, man vil altså ikke kunne vælge mellem tilbudte bat, og man har heller ikke krav på “indspil” ved batskifte.

Hvis defekten på battet skyldes en forsætlig handling tabes kampen, da battet ikke må skiftes og kampen ikke kan gennemføres på lovlig vis med et bat, der ikke opfylder kravene.

Der må gerne skiftes bat mellem individuelle kampe, altså også de enkelte kampe, der udgør en holdkamp. Modstanderen  har til enhver tid ret til at undersøge battet FØR kampen, eller hvis det skiftes pga. en defekt.

Jeg er ikke sikker på at proceduren er beskrevet i det danske regelsæt, men så træder det internationale i kraft. OG hvis FBTU er indrettet nogenlunde som JBTU siver reglerne ned gennem strukturen, medmindre de stoppes af en mere lokal forordning.